برای ترغیب همسر روش های متفاوتی وجود دارد اما روش تصویری و لمسی از دیگر روش ها موثر تر است

در اینجا چند فایل زیپ شده تصاویر عاشقانه و نامزدی درج شده است.

http://www.4shared.com/file/221041972/fde3899e/Ashesgane.html

http://www.4shared.com/account/file/221049994/4fb729ca/Eshghi.html

http://www.4shared.com/file/221054154/221bc613/Eshghulane.html

فعلاً برای دانلود از 4Shared ، پس از کلیک کردن بر روی لینک نرم افزار ، در قسمت آدرس ، http را به https تغییر دهید.